Оферта

Врати и порти

Акустичните екрани са проектирани да предпазват от вредното въздействие на шума. Въпреки това, за да не изолирате напълно околните райони, е необходимо също да инсталирате аварийни врати. Това е не само изискване за безопасност, но и се прилага от закона.

Техническите и евакуационните врати могат да бъдат монтирани както в акустични екрани, изработени от алуминий (непрозрачно), така и от стъкло, с всякаква височина. Характерна особеност на този тип врати е тяхната повишена звукоизолация и висока устойчивост на високи температури, а в някои модели и огнеустойчивост.