Оферта

Защитни мрежи

Защитните мрежи се използват в изключително широк аспект, както в промишлеността, така и в домакинството или в малки компании. Мрежите са изработени от висококачествени инженерни материали. Те могат да се използват за защита на повърхности в промишлени или спортни съоръжения.

Те са отлична алтернатива на много по-тежки и по-скъпи защити - поради тяхната гъвкавост и леснота на инсталиране. В допълнение към функционалността на защитната мрежа, тя се отличава с ниската си цена и лесното адаптиране към специфичните условия.